Debian GNU/Linux Installatiehandleiding

Deze handleiding is vrije software; u mag deze verspreiden en/of wijzigen onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie. U wordt verzocht de licentie in Bijlage F, GNU General Public License te raadplegen.

Samenvatting

Dit document bevat installatie-instructies voor het Debian GNU/Linux 9 systeem (codenaam stretch), voor de architectuur 32-bit MIPS (little-endian) (mipsel). Het bevat ook verwijzingen naar meer informatie en informatie over hoe u het maximale uit uw nieuwe Debian systeem kunt halen.

[Waarschuwing] Waarschuwing

Deze installatiehandleiding is gebaseerd op een eerdere handleiding die is geschreven voor het oude installatiesysteem van Debian (de boot-floppies) en is bijgewerkt voor de nieuwe debian-installer. Voor mipsel is de handleiding echter nog niet volledig bijgewerkt en gecontroleerd voor het nieuwe installatiesysteem. Het is mogelijk dat er nog delen zijnvan de handleiding die onvolledig of verouderd zijn, of die nog steeds de oude boot-floppies beschrijven. Nieuwere versies van deze handleiding, die mogelijk dit platform beter beschrijven, kunt u vinden op het Internet op de debian-installer website. Mogelijk kunt u daar ook aanvullende vertalingen vinden.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en de vertaling naar het Nederlands is nog niet volledig. Voor de delen die nog niet zijn vertaald is de originele, Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over de vertaling naar het Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de mailinglijst. Zie ook Paragraaf 1.7, “De meest recente versie van dit document verkrijgen”.


Inhoudsopgave

Debian GNU/Linux 9 installeren op mipsel
1. Welkom bij Debian
1.1. Wat is Debian?
1.2. Wat is GNU/Linux?
1.3. Wat is Debian GNU/Linux?
1.4. Wat is Debian GNU/kFreeBSD?
1.5. Wat is Debian GNU/Hurd?
1.6. Debian verkrijgen
1.7. De meest recente versie van dit document verkrijgen
1.8. De opbouw van dit document
1.9. Wij verwelkomen uw bijdrage aan documentatie
1.10. Over copyright en softwarelicenties
2. Systeemvereisten
2.1. Ondersteunde hardware
2.1.1. Ondersteunde architecturen
2.1.2. Platforms supported by the Debian mipsel port
2.1.3. Platforms no longer supported by the Debian mipsel port
2.1.4. Meerdere processoren
2.1.5. Ondersteuning voor grafische hardware
2.1.6. Hardware voor verbinding met het netwerk
2.1.7. Randapparatuur en andere hardware
2.2. Apparaten waarvoor firmware vereist is
2.3. Hardware aankopen, specifiek voor GNU/Linux
2.3.1. Vermijd aan eigendomsrechten gebonden of gesloten hardware
2.4. Installatiemedia
2.4.1. CD/DVD/BD
2.4.2. Netwerk
2.4.3. Harde schijf
2.4.4. Un*x- of GNU-systeem
2.4.5. Ondersteunde opslagsystemen
2.5. Vereisten inzake geheugen en schijfruimte
3. Vooraleer u Debian GNU/Linux installeert
3.1. Overzicht van het installatieproces
3.2. Maak een reservekopie van uw bestaande gegevens!
3.3. Benodigde informatie
3.3.1. Documentatie
3.3.2. Informatiebronnen over hardware vinden
3.3.3. Compatibiliteit van de hardware
3.3.4. Netwerkinstellingen
3.4. Voldoen aan de minimale vereisten op het gebied van hardware
3.5. Uw harde schijf vooraf indelen voor een multi-boot systeem
3.6. Configuratie van hardware en besturingssysteem voor de installatie
4. Media met het installatiesysteem verkrijgen
4.1. Officiële Debian GNU/Linux CD/DVD-sets
4.2. Bestanden downloaden van Debian spiegelservers
4.2.1. Waar u installatie-images kunt vinden
4.3. Bestanden klaarmaken om over het netwerk op te starten met TFTP
4.3.1. Een DHCP-server opzetten
4.3.2. Een BOOTP-server opzetten
4.3.3. De TFTP-server werkzaam maken
4.3.4. De TFTP-images op hun plaats zetten
4.4. Automatische installatie
4.4.1. Automatisch installeren met het installatiesysteem van Debian
5. Het installatiesysteem starten
5.1. Het installatiesysteem starten op 32-bit MIPS (little-endian)
5.1.1. Opstarten met TFTP
5.2. Toegankelijkheid
5.2.1. Frontend voor het installatiesysteem
5.2.2. Apparatuur op een kaart
5.2.3. Een stijl met verhoogd contrast
5.2.4. Zoomfunctie
5.2.5. Antwoorden vooraf instellen (preseeding)
5.2.6. Toegankelijkheid van het geïnstalleerde systeem
5.3. Opstartparameters
5.3.1. Opstartconsole
5.3.2. Parameters voor het installatiesysteem van Debian
5.3.3. Het gebruik van opstartparameters om op vragen te antwoorden
5.3.4. Parameters doorgeven aan kernelmodules
5.3.5. Kernel modules op een zwarte lijst plaatsen
5.4. Probleemanalyse bij het installatieproces
5.4.1. Deugdelijkheid van CD's
5.4.2. De configuratie van het opstartproces
5.4.3. De meldingen bij het opstarten van de kernel interpreteren
5.4.4. Installatieproblemen rapporteren
5.4.5. Installatierapporten insturen
6. Het Debian installatiesysteem gebruiken
6.1. Hoe het installatiesysteem werkt
6.1.1. Het grafische installatiesysteem gebruiken
6.2. Voorstelling van de componenten
6.3. Individuele componenten gebruiken
6.3.1. Het instellen van het installatiesysteem van Debian en het configureren van de hardware
6.3.2. Gebruikers en wachtwoorden instellen
6.3.3. Schijfindeling en selectie van aankoppelpunten
6.3.4. Installatie van het Basissysteem
6.3.5. Aanvullende software installeren
6.3.6. Zorgen dat uw systeem kan worden opgestart
6.3.7. De installatie afronden
6.3.8. Probleemoplossing
6.3.9. Installeren over het netwerk
6.4. Ontbrekende firmware laden
6.4.1. Een medium voorbereiden
6.4.2. Firmware en een geïnstalleerd systeem
7. Booting Into Your New Debian System
7.1. The Moment of Truth
7.2. Mounting encrypted volumes
7.2.1. Troubleshooting
7.3. Log In
8. Next Steps and Where to Go From Here
8.1. Shutting down the system
8.2. If You Are New to Unix
8.3. Orienting Yourself to Debian
8.3.1. Debian Packaging System
8.3.2. Additional Software Available for Debian
8.3.3. Application Version Management
8.3.4. Cron Job Management
8.4. Further Reading and Information
8.5. Setting Up Your System To Use E-Mail
8.5.1. Default E-Mail Configuration
8.5.2. Sending E-Mails Outside The System
8.5.3. Configuring the Exim4 Mail Transport Agent
8.6. Compiling a New Kernel
8.6.1. Kernel Image Management
8.7. Recovering a Broken System
A. Installation Howto
A.1. Preliminaries
A.2. Booting the installer
A.2.1. CDROM
A.2.2. Booting from network
A.2.3. Booting from hard disk
A.3. Installation
A.4. Send us an installation report
A.5. And finally…
B. Automating the installation using preseeding
B.1. Introduction
B.1.1. Preseeding methods
B.1.2. Limitations
B.2. Using preseeding
B.2.1. Loading the preconfiguration file
B.2.2. Using boot parameters to preseed questions
B.2.3. Auto mode
B.2.4. Aliases useful with preseeding
B.2.5. Using a DHCP server to specify preconfiguration files
B.3. Creating a preconfiguration file
B.4. Contents of the preconfiguration file (for stretch)
B.4.1. Localization
B.4.2. Network configuration
B.4.3. Network console
B.4.4. Mirror settings
B.4.5. Account setup
B.4.6. Clock and time zone setup
B.4.7. Partitioning
B.4.8. Base system installation
B.4.9. Apt setup
B.4.10. Package selection
B.4.11. Finishing up the installation
B.4.12. Preseeding other packages
B.5. Advanced options
B.5.1. Running custom commands during the installation
B.5.2. Using preseeding to change default values
B.5.3. Chainloading preconfiguration files
C. Partitioning for Debian
C.1. Deciding on Debian Partitions and Sizes
C.2. The Directory Tree
C.3. Recommended Partitioning Scheme
C.4. Device Names in Linux
C.5. Debian Partitioning Programs
D. Random Bits
D.1. Linux Devices
D.1.1. Setting Up Your Mouse
D.2. Disk Space Needed for Tasks
D.3. Installing Debian GNU/Linux from a Unix/Linux System
D.3.1. Getting Started
D.3.2. Install debootstrap
D.3.3. Run debootstrap
D.3.4. Configure The Base System
D.3.5. Install a Kernel
D.3.6. Set up the Boot Loader
D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting up access
D.3.8. Finishing touches
D.4. Installing Debian GNU/Linux using PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. About This Document
E.2. Contributing to This Document
E.3. Major Contributions
E.4. Trademark Acknowledgement
F. GNU General Public License

Lijst van tabellen

3.1. Voor een installatie nuttige informatie over hardware
3.2. Aanbevolen minimale systeemvereisten