Debian GNU/Linux Installatiehandleiding

Deze handleiding is vrije software; u mag deze verspreiden en/of wijzigen onder de bepalingen van de GNU Algemene Publieke Licentie (GNU General Public License). U wordt verzocht de licentie in Bijlage F, GNU General Public License te raadplegen.

Samenvatting

Dit document bevat installatie-instructies voor het Debian GNU/Linux 9 systeem (codenaam stretch), voor de architectuur 64-bit MIPS (little-endian) (mips64el). Het bevat ook verwijzingen naar meer informatie en informatie over hoe u het maximale uit uw nieuwe Debian systeem kunt halen.

[Waarschuwing] Waarschuwing

Deze installatiehandleiding is gebaseerd op een eerdere handleiding die is geschreven voor het oude installatiesysteem van Debian (de boot-floppies) en is bijgewerkt voor de nieuwe debian-installer. Voor mips64el is de handleiding echter nog niet volledig bijgewerkt en gecontroleerd voor het nieuwe installatiesysteem. Het is mogelijk dat er nog delen zijn van de handleiding die onvolledig of verouderd zijn, of die nog steeds het installatiesysteem met de opstart-diskettes (de zogenaamde boot-floppies) beschrijven. Nieuwere versies van deze handleiding, die mogelijk deze architectuur beter beschrijven, kunt u vinden op het internet op de debian-installer website. Mogelijk kunt u daar ook aanvullende vertalingen vinden.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels en het is mogelijk dat voor sommige onderdelen de vertaling naar het Nederlands nog niet volledig is. Voor de delen die nog niet zijn vertaald is de originele, Engelstalige tekst opgenomen. Voor informatie over de vertaling naar het Nederlands kunt u een e-mail sturen naar de mailinglijst . Zie ook Paragraaf 1.7, “De meest recente versie van dit document verkrijgen”.


Inhoudsopgave

Debian GNU/Linux 9 installeren op mips64el
1. Welkom bij Debian
1.1. Wat is Debian?
1.2. Wat is GNU/Linux?
1.3. Wat is Debian GNU/Linux?
1.4. Wat is Debian GNU/kFreeBSD?
1.5. Wat is Debian GNU/Hurd?
1.6. Debian verkrijgen
1.7. De meest recente versie van dit document verkrijgen
1.8. De opbouw van dit document
1.9. Wij verwelkomen uw bijdrage aan documentatie
1.10. Over copyright en softwarelicenties
2. Systeemvereisten
2.1. Ondersteunde hardware
2.1.1. Ondersteunde architecturen
2.1.2. Platformen die ondersteund worden door de uitgave (port) van Debian voor mips64el
2.1.3. Meerdere processoren
2.1.4. Ondersteuning voor grafische hardware
2.1.5. Hardware voor verbinding met het netwerk
2.1.6. Randapparatuur en andere hardware
2.2. Apparaten waarvoor firmware vereist is
2.3. Hardware aankopen, specifiek voor GNU/Linux
2.3.1. Vermijd aan eigendomsrechten gebonden of gesloten hardware
2.4. Installatiemedia
2.4.1. CD/DVD/BD
2.4.2. Netwerk
2.4.3. Harde schijf
2.4.4. Un*x- of GNU-systeem
2.4.5. Ondersteunde opslagsystemen
2.5. Vereisten inzake geheugen en schijfruimte
3. Vooraleer u Debian GNU/Linux installeert
3.1. Overzicht van het installatieproces
3.2. Maak een reservekopie van uw bestaande gegevens!
3.3. Benodigde informatie
3.3.1. Documentatie
3.3.2. Informatiebronnen over hardware vinden
3.3.3. Compatibiliteit van de hardware
3.3.4. Netwerkinstellingen
3.4. Voldoen aan de minimale vereisten op het gebied van hardware
3.5. Uw harde schijf vooraf indelen voor een multi-boot systeem
3.6. Configuratie van hardware en besturingssysteem voor de installatie
4. Media met het installatiesysteem verkrijgen
4.1. Officiële Debian GNU/Linux CD/DVD-sets
4.2. Bestanden downloaden van Debian spiegelservers
4.2.1. Waar u installatie-images kunt vinden
4.3. Bestanden klaarmaken om over het netwerk op te starten met TFTP
4.3.1. Een DHCP-server opzetten
4.3.2. Een BOOTP-server opzetten
4.3.3. De TFTP-server werkzaam maken
4.3.4. De TFTP-images op hun plaats zetten
4.4. Automatische installatie
4.4.1. Automatisch installeren met het installatiesysteem van Debian
5. Het installatiesysteem starten
5.1. Het installatiesysteem starten op 64-bit MIPS (little-endian)
5.1.1. Opstarten met TFTP
5.2. Toegankelijkheid
5.2.1. Frontend voor het installatiesysteem
5.2.2. Apparatuur op een kaart
5.2.3. Een stijl met verhoogd contrast
5.2.4. Zoomfunctie
5.2.5. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.6. Toegankelijkheid van het geïnstalleerde systeem
5.3. Opstartparameters
5.3.1. Opstartconsole
5.3.2. Parameters voor het installatiesysteem van Debian
5.3.3. Het gebruik van opstartparameters om op vragen te antwoorden
5.3.4. Parameters doorgeven aan kernelmodules
5.3.5. Kernel modules op een zwarte lijst plaatsen
5.4. Probleemanalyse bij het installatieproces
5.4.1. Deugdelijkheid van CD's
5.4.2. De configuratie van het opstartproces
5.4.3. De meldingen bij het opstarten van de kernel interpreteren
5.4.4. Installatieproblemen rapporteren
5.4.5. Installatierapporten insturen
6. Het Debian installatiesysteem gebruiken
6.1. Hoe het installatiesysteem werkt
6.1.1. Het grafische installatiesysteem gebruiken
6.2. Voorstelling van de componenten
6.3. Individuele componenten gebruiken
6.3.1. Het instellen van het installatiesysteem van Debian en het configureren van de hardware
6.3.2. Gebruikers en wachtwoorden instellen
6.3.3. Schijfindeling en selectie van aankoppelpunten
6.3.4. Installatie van het Basissysteem
6.3.5. Aanvullende software installeren
6.3.6. Zorgen dat uw systeem kan worden opgestart
6.3.7. De installatie afronden
6.3.8. Probleemoplossing
6.3.9. Installeren over het netwerk
6.4. Ontbrekende firmware laden
6.4.1. Een medium voorbereiden
6.4.2. Firmware en een geïnstalleerd systeem
7. De computer opstarten met uw nieuwe Debian systeem
7.1. Het moment van de waarheid
7.2. Geëncrypteerde volumes aankoppelen
7.2.1. Problemen oplossen
7.3. Inloggen
8. De volgende stappen en waar u hierna nog terecht kunt
8.1. Het systeem afsluiten
8.2. Indien u niet vertrouwd bent met Unix
8.3. Zich mentaal instellen op Debian
8.3.1. Het pakketbeheersysteem van Debian
8.3.2. Extra software die voor Debian beschikbaar is
8.3.3. Het versiebeheer van toepassingssoftware
8.3.4. Het beheer van cron-taken
8.4. Aanvullende lectuur en informatie
8.5. Uw systeem instellen voor het gebruik van e-mail
8.5.1. Een standaard e-mailconfiguratie
8.5.2. E-mails versturen buiten het systeem
8.5.3. De Exim4 Mail Transport Agent configureren
8.6. Een nieuwe kernel compileren
8.6.1. Kernelimagebeheer
8.7. Een defect systeem herstellen
A. Installatie-howto
A.1. Voorbereidselen
A.2. Het installatiesysteem opstarten
A.2.1. CD
A.2.2. Opstarten van het netwerk
A.2.3. Opstarten vanaf harde schijf
A.3. De installatie
A.4. Stuur ons een installatieverslag
A.5. En tenslotte…
B. De installatie automatiseren door antwoorden vooraf in te stellen
B.1. Inleiding
B.1.1. Methodes om preconfiguratie toe te passen
B.1.2. Beperkingen
B.2. Vooraf configureren in de praktijk
B.2.1. Het antwoordbestand laden
B.2.2. Met opstartparameters vooraf installatievragen beantwoorden
B.2.3. Automatische modus
B.2.4. Nuttige aliassen bij het vooraf configureren
B.2.5. Een DHCP-server gebruiken om antwoordbestanden op te geven
B.3. Een antwoordbestand aanmaken
B.4. Inhoud van het antwoordbestand (voor stretch)
B.4.1. Lokalisatie
B.4.2. Netwerkconfiguratie
B.4.3. Netwerkconsole
B.4.4. Spiegelserverinstellingen
B.4.5. Accounts instellen
B.4.6. Instellen van klok en tijdzone
B.4.7. Schijfindeling
B.4.8. De installatie van het basissysteem
B.4.9. Apt instellen
B.4.10. Pakketselectie
B.4.11. De installatie afronden
B.4.12. Andere pakketten vooraf configureren
B.5. Opties voor gevorderden
B.5.1. Aangepaste commando's uitvoeren tijdens de installatie
B.5.2. Gebruik maken van preconfiguratie om standaardwaarden aan te passen
B.5.3. Een aaneenschakeling van antwoordbestanden laden
C. Partitioning for Debian
C.1. Deciding on Debian Partitions and Sizes
C.2. The Directory Tree
C.3. Recommended Partitioning Scheme
C.4. Device Names in Linux
C.5. Debian Partitioning Programs
D. Random Bits
D.1. Linux Devices
D.1.1. Setting Up Your Mouse
D.2. Disk Space Needed for Tasks
D.3. Installing Debian GNU/Linux from a Unix/Linux System
D.3.1. Getting Started
D.3.2. Install debootstrap
D.3.3. Run debootstrap
D.3.4. Configure The Base System
D.3.5. Install a Kernel
D.3.6. Set up the Boot Loader
D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting up access
D.3.8. Finishing touches
D.4. Installing Debian GNU/Linux using PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. About This Document
E.2. Contributing to This Document
E.3. Major Contributions
E.4. Trademark Acknowledgement
F. GNU General Public License

Lijst van tabellen

3.1. Voor een installatie nuttige informatie over hardware
3.2. Aanbevolen minimale systeemvereisten